Daus matemàtics

Daus matemàtics

Daus matemàtics opacs de 16 mm. Molt útils per les classes de matemàtiques, per a jocs educatius o jocs de taula en que s'han de realitzar operacions amb les puntuacions.

 • Daus amb les operacions de suma i resta
 • Daus per multiplicar i dividir
 • Daus amb fraccions
 • Daus amb números decimals
 • Daus puntuació
 • Daus amb el símbol de moneda.

Dispossem dels daus matemàtics individuals o de packs amb daus d'operacions i daus de números.

Es pot combinar amb els daus de números


 • Daus +, -, +, -, +, -

  Daus +, -, +, -, +, -

  Acabats: Opac

  Materials: Plàstic

  Mides: 16mm 

  Daus símbols matemàtics

  Dau de 6 cares D6 de 16mm amb el símbol de suma (+) a tres de les seves cares i el de resta (-) a les altres tres cares del dau.

  +

 • Daus x, :, x, :, x, :

  Daus x, :, x, :, x, :

  Acabats: Opac

  Materials: Plàstic

  Mides: 16mm 

  Dau de 6 cares D6 de 16mm amb el símbol de multiplicació (x) a tres de les seves cares i el de divisió(:) a les altres tres cares del dau.

  Dau educatiu que resulta molt útil per a seguir avançant en matemàtiques mitjançant la multiplicació i la divisió dels resultats obtinguts amb el llançament d'altres daus.

  +

 • Daus +, -, +, -, :, x

  Acabats: Opac

  Materials: Plàstic

  Mides: 16mm 

  Daus de símbols matemàtics.

  Dau de 6 cares de 16mm amb el símbol de suma (+) a dos de les seves cares, el de resta (-) en altres dues cares, el de multiplicació (x) en una cara i el die divisió (:) en una altra cara del dau.

  +

 • Daus +, <, ÷, >, x, -

  Daus +, <, ÷, >, x, -

  Acabats: Opac

  Materials: Plàstic

  Mides: 16mm 

  Daus de símbols matemàtics

  Dau de 6 cares de 16mm amb els símbols de suma (+),  de resta (-), de multiplicació (x), de divisió (:), major que (>) i menor que (<) a les diferents cares del dau.

  +

 • Daus +, ≤,÷ , ≥, x -,

  Acabats: Opac

  Materials: Plàstic

  Mides: 16mm 

  Daus símbols matemàtics

  +

 • Daus +, -, ÷, x, =,>

  Daus +, -, ÷, x, =,>

  Acabats: Opac

  Materials: Plàstic

  Mides: 16mm 

  Daus símbols matemàtics

  +

 • Daus ≤, =, ≥, <, >, ≠ 

  Daus ≤, =, ≥, <, >, ≠ 

  Acabats: Opac

  Materials: Plàstic

  Mides: 16mm 

  Daus símbols matemàtics

  +

 • Daus =, =, =, =, =, =

  Daus =, =, =, =, =, =

  Acabats: Opac

  Materials: Plàstic

  Mides: 16mm 

  Daus de símbols matemàtics.

  Dau de 6 cares de 16 mm amb els símbols de igualtat (=) a les seves cares.

  Dau educatiu que serverix com a complement d'altres daus matemàtics com:

  +

 • Conjunt 10 daus matemàtics

  Conjunt 10 daus matemàtics

  Acabats: Opac

  Materials: Plàstic

  Mides: 16mm 

  Bossa amb:

  • 2 daus amb números 1 al 6 de 16 mm.
  • 2 daus amb números 4 al 9 de 16 mm.
  • 2 daus amb números 7 al 12 de 16 mm.
  • 2 daus sumar i restar de 16 mm.
  • 2 daus multiplicar i dividir de 16 mm.

  Daus de símbols matemàtics

  +

 • Daus sumar i restar -1, +2, -2, +4, +3, +5

  Daus sumar i restar -1, +2, -2, +4, +3, +5

  Acabats: Opac

  Materials: Plàstic

  Mides: 22mm 

  Daus símbols matemàtics

  +