Avís Legal

En compliment a lo disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (“LSSICE”), posem a la seva disposició la “informació general”, que compren les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web i la informació relativa al preu dels productes/serveis que s’ofereixen a través del mateix:

Titular: Royal Games, S.L.
Direcció: Castellar 25 B – 08192 Sant Quirze del Vallès (Comarca Vallès Occidental) (Demarcació Barcelona) CATALUNYA / UNIÓ EUROPEA
E-mail: moc.semag-layor@semag
Telèfon: +34 937 210 9 39
C.I.F. B-59980300
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona

 

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Els continguts del lloc web (www.royal-games.com), tants textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotip, marques, etc., són titularitat exclusiva de ROYAL GAMES, S.L. i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, queden per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

ROYAL GAMES, S.L. és el titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que pogués recauré sobre el Lloc Web.

Així mateix, queda reservat en favor de ROYAL GAMES, S.L., tots els drets sobre qualsevol contingut, servei o element de la seva propietat que s’incorpori en el Lloc Web, incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitat: Aquells elements que conformem l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web; l’arquitectura de navegació; els codis font de les pàgines web; imatges, gravacions, programes d’ordenador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.

ROYAL GAMES, S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració, prestacions o condicions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis.

 

RESERVA DE DRETS

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en cap cas modificar:

 • Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé o els legítims titulars del dret incorporen a la seva propietat en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® y ™, etc.).
 • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple: marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

ROYAL GAMES, S.L. autoritza als usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els Serveis i visualitzant els Continguts que allà s’incorporen.

L’accés, visualització i, en el seu cas descàrrega dels Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tots els casos amb fins estrictament personals i no comercials.

ROYAL GAMES, S.L. es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que tingui sobre els mateixos. ROYAL GAMES, S.L. no concedeix cap altra llicència o autorització de l’ús als usuaris sobre la seva Propietat de la qual expressament es detalla en la present clàusula.

 

LLICÈNCIA D’ ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen:

 • Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de ROYAL GAMES, S.L.
 • L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços assemblats (“link inline”) de les pàgines de ROYAL GAMES, S.L.
 • No es crearà un browser marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc Web.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratories sobre el Lloc Web, ROYAL GAMES, S.L. o qualsevol de les Propietats ROYAL GAMES, S.L. y, en particular, no es declararà ni es donarà a entendre que ROYAL GAMES, S.L. col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web a la qual s’estableix l’enllaç
 • La pagina web a la qual s’estableix l’enllaç no tindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan i altres signes distintius que pertanyen a ROYAL GAMES, S.L., excepció feta per aquells signes que formen part del mateix enllaç o aquelles altres Propietats que hagin sigut llicenciades amb anterioritat per escrit per ROYAL GAMES, S.L.
 • La pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindran continguts o serveis.

ROYAL GAMES, S.L. es reserva el dret d’emprendre les accions legals que correspongui contra qualsevol que incompleixi les següents prohibicions:

 1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avis Legal, lesives de dret i interessos de tercer o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de ROYAL GAMES, S.L.
 2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial que pertanyin a l’entitat o a tercer, sense que l’ Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
 3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, a menys que es trobin amb l’autorització del titular dels corresponents drets o allò que resulti legalment permès.
 4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin malmetre o impedir el normal funcionament de la xarxa del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de ROYAL GAMES, S.L. o de tercer o que puguin malmetre els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
 5. L´obtenció o inclús l’intent d’obtenció dels continguts utilitzats per aquest fi mitjans o procediments diferents dels que, segons el cas, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, del que s’amplien habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no entranya un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.