Política de privacitat

En compliment de lo disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant “LOPD”), ROYAL GAMES, S.L. informa a l’usuari/client que totes les dades de caràcter personal que en el seu cas hagi proporcionat a través de la web són incorporats en un fitxer, creat i mantingut baix la responsabilitat de ROYAL GAMES, S.L.

Les dades de caràcter personal seran utilitzats amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, tramitar comandes, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària via ordinària o electrònica als seus clients o usuaris sobre productes que siguin del seu interès. Aquesta acceptació sempre tindrà caràcter revocable.

ROYAL GAMES, S.L. garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquest son objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les que es refereix l’article 9 LOPD i que regula amb detall en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de DESENRROTLLAMENT de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (endavant, el RDLOPD). Les polítiques de tractament i mitjans de seguretat implantades a ROYAL GAMES, S.L.  eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les dades de caràcter personal.

La resposta de formularis plantejats per rebre informació dels productes comercialitzats per ROYAL GAMES, S.L. així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, es totalment potestativa. No obstant això, la negativa de l’usuari/client a facilitar determinades dades, podrà facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa de l’usuari/client a facilitar determinades dades podrà suposar la impossibilitat de portar a terme el servei  ofert per Royal Games, S.L.

L’usuari podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Per exercitar aquests drets, i per qualsevol aclariment, podrà contactar amb nosaltres enviant un e-mail a moc.semag-layor@semag o per correu postal a ROYAL GAMES, S.L., Castellar 25 B, Sant Quirze del Vallès (Barcelona) Espanya.